Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1246598 18985 04/10/2022 15:02 05/10/2022 08:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1213860 18982 04/10/2022 12:12 06/10/2022 08:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1351184 18979 04/10/2022 10:32 06/10/2022 14:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1351181 18978 04/10/2022 10:18 05/10/2022 14:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1351185 18977 04/10/2022 10:02 05/10/2022 14:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1338083 18976 04/10/2022 09:47 06/10/2022 14:00
ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 18975 04/10/2022 09:26 07/10/2022 15:00
J-PLASMA 18974 04/10/2022 09:08 07/10/2022 15:00
ΔΙΑΛΥΜΑ 18973 04/10/2022 09:03 07/10/2022 15:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΝΔΑ 18972 04/10/2022 08:51 07/10/2022 15:00
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1184234 18984 04/10/2022 14:19 04/10/2022 17:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1351696 18983 04/10/2022 12:57 04/10/2022 17:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 900807 18981 04/10/2022 12:04 04/10/2022 17:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1163921 Β 18980 04/10/2022 11:52 04/10/2022 17:00
ΓΙ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ BC 731950 18952 03/10/2022 14:17 03/10/2022 16:00
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ BC 638003 18951 03/10/2022 14:13 03/10/2022 16:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 986498 18950 03/10/2022 14:05 03/10/2022 18:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1340485 18949 03/10/2022 13:58 03/10/2022 17:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1349846 18948 03/10/2022 13:35 03/10/2022 17:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1349846 18947 03/10/2022 13:14 03/10/2022 17:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >