Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 124722 8993 20/01/2021 09:41 22/01/2021 09:41
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1267277 8992 20/01/2021 09:34 22/01/2021 09:34
RAPID TEST SARS COV-2 8991 20/01/2021 09:27 21/01/2021 15:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1254253 8990 20/01/2021 09:31 22/01/2021 09:31
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 300400 8989 20/01/2021 09:28 22/01/2021 09:28
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤ ANCER 8984 19/01/2021 13:01 22/01/2021 10:01
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤ STEELCO 8982 19/01/2021 12:50 22/01/2021 09:50
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚ 8980 19/01/2021 09:19 22/01/2021 15:00
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 8979 19/01/2021 09:20 22/01/2021 15:00
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 8978 19/01/2021 09:16 22/01/2021 15:00
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR 8994 21/01/2021 10:10 21/01/2021 12:10
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR 8988 19/01/2021 13:40 19/01/2021 15:40
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1262183 8987 19/01/2021 13:30 21/01/2021 09:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1265847 8986 19/01/2021 13:25 21/01/2021 09:00
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR 8985 19/01/2021 13:10 19/01/2021 15:10
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1265834 8983 19/01/2021 13:04 21/01/2021 09:00
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ VVIR 8981 19/01/2021 10:00 19/01/2021 12:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1202320 8916 15/01/2021 14:53 19/01/2021 10:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1259993 8915 15/01/2021 14:27 19/01/2021 10:00
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜ 1260018 8914 15/01/2021 14:24 19/01/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >