Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΟΡΘ/ΚΟ ΧΕΙΡ/Ο 2365 18/10/2019 14:05 22/10/2019 14:05
ΟΡΘ/ΚΟ ΧΕΙΡ/Ο 2364 18/10/2019 13:15 22/10/2019 13:15
ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2363 18/10/2019 12:41 23/10/2019 15:00
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2362 18/10/2019 12:36 23/10/2019 15:00
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2361 18/10/2019 12:33 23/10/2019 15:00
ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2360 18/10/2019 12:28 23/10/2019 15:00
ΔΕΙΚΤΕΣ PH ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 2359 18/10/2019 12:23 23/10/2019 15:00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ Γ΄ΟΡΟΦΟΥ 2358 18/10/2019 12:14 23/10/2019 12:14
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2357 18/10/2019 12:06 23/10/2019 15:00
Α/Χ ΧΕΙΡ/Ο 2356 18/10/2019 12:09 22/10/2019 12:09
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Β/Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 2285 16/10/2019 14:14 18/10/2019 14:14
Β/Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 2284 16/10/2019 11:33 18/10/2019 11:33
Θ/Χ ΧΕΙΡ/Ο 2283 16/10/2019 11:18 16/10/2019 13:18
Θ/Χ ΧΕΙΡ/Ο 2282 16/10/2019 11:15 16/10/2019 13:15
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ Γ΄ΟΡΟΦΟΥ 2281 16/10/2019 11:06 17/10/2019 11:06
Θ/Χ ΧΕΙΡ/Ο 2280 16/10/2019 09:50 18/10/2019 09:50
Β/Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 2279 15/10/2019 14:20 17/10/2019 14:20
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡ/ΚΗ ΧΕΙΡ/Ο 2278 15/10/2019 14:09 17/10/2019 14:09
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 2277 15/10/2019 14:07 17/10/2019 14:07
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡ/ΚΗ ΧΕΙΡ/Ο 2276 15/10/2019 12:54 18/10/2019 12:54
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >